sporttok app

Đấu la đại lục x Naraka Bladepoint - Public ngày 14/02/2024

Đấu la đại luc x Naraka Bladepoint

Đấu la đại lục x Naraka Bladepoint

BeportSquad.com

Và như dự đoán của mị, 2 skin còn lại của lần collab với Đấu la đại lục chính là của Thẩm Diệu và Hồ Vi.

Thẩm Diệu:

- Bundle giá gốc 5500v giảm giá còn 3200v gồm:

- Skin Đường Vũ Đồng giá gốc 1800v, giảm giá còn 1500v

- Skin tóc giá gốc 1500v, giảm giá còn 900v

- Gói ngôn ngữ 1000v giảm giá còn 800v

- Trang sức Đông điệp giá gốc 1200v, giảm giá còn 900v

Hồ Vi:

- Bundle 3900v, giảm giá còn 2400 gồm:

- Skin Hoắc Vũ Hạo 1800v, giảm giá còn 1500

- Skin tóc 800v, giảm giá còn 600

- Gói ngôn ngữ 1000v giảm giá còn 800v

- Động tác hiển thị 300v giảm giá còn 240v

- Skin dao găm - Quỷ Điêu thần đao 1500v giảm giá còn 1250v

- Skin đại đao - Tu la 1500v giảm giá còn 1250v 


Mới hơn Cũ hơn
sporttok banner